MENY
NYHETER
A-LAGET
ANDRE LAG
INTERAKTIVT
ARKIV
GJESTEBOK
E-POST

Påminner om årsmøtet
(29.01.06) Vi minner om årsmøtet på tirsdag 31. januar klokken 19.00 i klubbhuset.
Sakliste
01. Valg av møteleder
02. Valg av referent + skrive under protokoll
03. Styrets beretning.
04. Regnskap m/revisorberetning
05. Budsjett
06. Sportslig plan
07. Innkomne forslag
08. Valg av leder, nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomite, revisor
09. Eventuelt
10. Utmerkelser