MENY
NYHETER
A-LAGET
ANDRE LAG
INTERAKTIVT
ARKIV
GJESTEBOK
E-POST

God oppslutning rundt årsmøtet
(27.03.19) Det var stor interesse for årsmøtet da hele 37 medlemmer møtte opp, hvorav 22 personer ble erkjent stemmeberettiget.
Presentasjoner fra styret og diskusjoner gjorde sitt til at møtet klokket inn på over tre timer!
Da møtet ble hevet var klokken 23:01!
Når det kommer til agenda viser vi til klubbens offisielle organer her! Eneste endring etter avstemming med 10 mot 9 stemmer var forslaget om 300 kr for kontigent for lagledere, dette ble justert ned til 100 kr.

Fire trakk seg ut av styret
Når det kom til ny styresammensetting ble det klart at Frode Lima, Morten Brathetland, Anette Lien og Christina Nygård trekker seg etter lang og tro tjeneste.
Her har jo Frode Lima vært med i styret i hele 23 år, hvorav tre år var som formann. Morten Brathetland har vært Vaulen Vårcup nestor i 11 år. Avtroppende nestleder, Christina Nygård, kunne fortelle at hun hadde kommet ut av tellingen med antall år, mens Anette Lien har vært i styret de to siste årene.

TAKKET AV : Christina Nygård, Anette Lien, Frode Lima og Morten Brathetland fikk fortjente buketter etter lang og tro tjeneste.

Ny nestleder blir Kåre Magnus Herigstad. Inn i styret kommer også May Irene Ugletveit og det ungdommelige alibiet Helene Kaada. Ny vara er Molly C Hauge.

Ny styresammensetting
Leder Kristen Kildal, ikke på valg
Nestleder Kåre Magnus Herigstad, Ny to år

Styremedlem Frank Hauge, ikke på valg
Styremedlem May Irene Ugletvei, Ny to år
Styremedlem Helene Kaada, Ny to år
Styremedlem Trygve Andersen, ikke på valg
Styremedlem Anja Tollefsen ikke på valg

Varamedlem Molly C Hauge, Ny to år
Varamedlem Maiken Hælgeland ikke på valg

Revisor Petter Bjørheim, ikke på valg
Revisor Arnstein Antonsen ikke på valg

Valgkomite leder Chris Forgaard Hamre ikke på valg
Valgkomite Einar Hebnes ikke på valg
Valgkomite Sten Ådne Katla Gjerde ikke på valg
Vara til valgkomite Anne Gro Kalvenes ikke på valg