MENY
NYHETER
A-LAGET
ANDRE LAG
INTERAKTIVT
ARKIV
GJESTEBOK
E-POST

Bli dommer!
(27.01.06) Rogaland Fotballkrets ønsker å rekruttere nye fotballdommere for 2006. Dommerkonsulent Kaare Lindboe ønsker å få flere med seg og har sendt ut følgende brev til klubbene.
Vi kan glede oss over at påmeldingene fra dommerne til årets sesong, er god. Kun en - 1 - av 3. divisjonsdommerne har meldt seg passiv, fordi han skal skifte jobb. Til gjengjeld har vi fått to nye 3. divisjonsdommere fra andre kretser, og
to av våre absolutt beste dommere - som ikke var med i fjor,  har meldt seg til tjeneste igjen. I 4. divisjon har samtlige som var med i fjor, meldt seg på! I 5. divisjon har - med unntak av tre-fire stykker - alle meldt seg på til årets sesong.
Fullt så bra er det ikke i 6.-7. divisjon -men det er først og fremst i aldersbestemte klasser at påmeldingen skranter. Gode, gamle travere er på startstreken også i år, men det er også mange som ikke har meldt seg på. I disse dager purrer vi i disse, og noen kommer nok når de får summet seg - men det er ingen tvil om at det er mange i denne gruppen som må erstattes.
En ting er at de må erstattes - men skal vi komme videre, må vi få flere rekrutteringsdommere hvert år enn det antallet vi mister. At vi mister noen, er ikke uventet - flere av disse finner ut at de nok ikke egnet seg som dommere, andre reiser bort p.g.a. militæret, p.g.a. skolegang etc.
Vi MÅ få flere rekrutteringsdommere. Hvis ikke kan det bli aktuelt å ta ass.dommerne bort fra 4. divisjon - og noen av klubbene vet at dette ble gjort høsten 2005 - og det samme kan skje i junior-elite.
Det er klubbene som må gjøre jobben. Ta fram medlemslistene, og se hvem som kan være aktuelle. Spør dem - ikke svar for dem - men la dem få vurdere om de skal være med på denne flotte hobbyen som det er å dømme fotball.  Både gutter og jenter har sjansen - og alder er underordnet, men de må være 18 år. Spillere som har lagt opp, er høy-aktuelle!!
Vi arrangerer kurs når det måtte passe - og vi kommer dit deltakerne er. Men våre hovedkurs er i sørfylket 14., 16., 21. og 23. februar i Hinna-FKs klubbhus - og i nordfylket 14., 16., 21. og 22. februar i Vardhuset.
Send oss navn, adresser, telefonnumre, e-mail, etc på de av klubbens medlemmer som meldes på til årets rekrutteringsdommerkurs - så skal vi ta kontakt med dem, og sørge for resten.
Det er jo rart å tenke på at hvis hver av kretsens  132 klubber melder på en - 1 -  rekrutteringsdommer, så vil problemet i alle fall for i år være løst........!
Send meg en mail med klubbens kandidater....!
Med vennlig hilsen
Kaare Lindboe
Rogaland Fotballkrets
e-post: kaare.lindboe at fotball.no