MENY
NYHETER
A-LAGET
ANDRE LAG
INTERAKTIVT
ARKIV
GJESTEBOK
E-POST

Valg i Vaulen
(25.01.18) I mars er det årsmøte i Vaulen IL.

Da blir blant annet årsmelding og regnskap for 2017 presentert, samt budsjett for 2018.
Det skal også velges nye personer inn i styret.
Styrearbeidet i Vaulen IL er frivillig og ulønnet.
Normalt blir en valgt for to år i styret.
Styret har konkrete oppgaver som skal utføres. Dette fordeles mellom de ulike styremedlemmene.

Styret tar seg i all hovedsak av de administrative oppgavene, mens f.eks sportslig utvalg tar seg av de sportslige oppgavene.

Det å sitte i styret i Vaulen IL er lærerik og interessant. Det er også en fin måte å komme i kontakt med svært mange andre foreldre som også har barn i klubben.

I dag er det over hundre aktive foreldre i klubben. De bidrar på ulike måter til at klubben fungerer. Det er trenere, oppmenn, styremedlemmer, revisor, sportslig utvalg, 17. komiteen, osv

Hvis du ønsker å sitte i styret, eller du kjenner noen som du vil anbefale å sitte i styret, må du gi meg beskjed snarest mulig og senest innen mandag 29.januar.

Skulle noe være uklart eller du trenger mer informasjon er det bare å ta kontakt med meg på e-post, kristen.kildal@gmail.com eller på telefon 41 23 81 09

Vennlig hilsen
Valgkomiteen i Vaulen IL
Kristen Kildal,
Frank Hauge,
Tom-Are Svenning.