MENY
NYHETER
A-LAGET
ANDRE LAG
INTERAKTIVT
ARKIV
GJESTEBOK
E-POST

Innføring i reglement og dømming
(24.01.11) Torsdag 3. februar kl 18:00 inviteres alle til en presentasjon i klubbhuset rundt temaet; Reglement og dømming av barne og ungdomsfotball.
Vi har fått Tore Nybø til å gi en innføring i regelverket og håndheving av dette, og spesielt vektlegge holdninger og oppførsel både hos trenere, dommere, foreldre og spillere.
RÅDGIVER: Dommerlegenden Tore K Nybø.
Tore har over 30 års fartstid i Vaulen både som aktiv og som funksjonær. Han leder nå dommerkomiteen i Rogaland Fotballkrets og han har ansvar for kretsens talentutvikling.
Vi opplever ofte forskjellig tolking av reglene i barne- og ungdomsfotballen og vi ser holdninger på sidelinja som ikke alltid er forenelig med det vi ønsker å stå for. Vi ønsker derfor at alle trenere, oppmenn og interesserte foreldre stiller opp her slik at vi kan bli litt mer bevisste på våre holdninger enten vi opptrer som trenere, dommere eller foreldre.
Dette er også en anledning til å bli bedre kjent med andre trenere og oppmenn i klubben og til å utveksle erfaringer på tvers av årskullene og lagene. 
Kanskje en begynnelse på noe som kan gi en følelse av klubbtilhørighet, men det fordre at flest mulig stiller opp.
Med hilsen
Vaulen il
Sportslig Utvalg
Sverre Mo