MENY
NYHETER
A-LAGET
ANDRE LAG
INTERAKTIVT
ARKIV
GJESTEBOK
E-POST

Innkalling til årsmøte i Vaulen IL
(23.02.19) Styret ved formann Kristen Kildal har sendt ut innkalling til årsmøte til klubbens medlemmer via mail.


Til medlemmene i Vaulen idrettslag

Styret innkaller herved til årsmøte i Vaulen IL.

Årsmøtet avholdes den 27. mars 2019 kl. 20.00 på Klubbhuset til Vaulen IL, Nesflåtveien 3, 4018 Stavanger.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13.mars 2019 til e-post: formannvaulenil@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.vaulen-il.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen

For styret

Kristen Kildal

Formann