MENY
NYHETER
A-LAGET
ANDRE LAG
INTERAKTIVT
ARKIV
GJESTEBOK
E-POST

Hall på Hetlandsbanen?

(22.03.12) Stavanger kommune har gått inn for å bygge en midlertidig idrettshall på Hetlandsbanen som skal stå i fem år før permanente haller skal bygges. Politikerne vil stemme over saken mandag 26. mars i kommunalstyret for kultur og idrett.
Vaulen trener her fra mandag til torsdag, men kommunen mener klubben har nok belegg.
"Området er regulert til idrett og er i dag ein grusbane som Vaulen IL brukar til sin aktivitet. Bruken er likevel blitt mindre dei seinare åra, då Vaulen IL sjølv har klart å etablere ein ny 7- bane i kunstgras i området samstundes som grusbaner ikkje lenger blir brukt til trening og kamp i same omfang av klubben. Plasseringa av hallen er slik at det vil bli plass til ein 7-bane for fotball i tillegg på eksisterande grusbane," skriver Leidulv Skjørestad og Arne Tennfjord i innstillingen.

Vaulen Beachboys er en uoffisiell nettside om klubben, vi mener kommunen bør gi Vaulen en kompensasjon. Det er klubben selv som har finansiert Vaulenbanen, Mini Beach og klubbhuset. Nå svarer dem med å spise opp treningstidene til Vaulen.

Vaulens bruk av Hetlandsbanen ser du her.