MENY
NYHETER
A-LAGET
ANDRE LAG
INTERAKTIVT
ARKIV
GJESTEBOK
E-POST

Ny Fair Play-pris
(22.01.11) I 2011 skal det deles ut Fair Play-pris for 4. divisjon.
Dommerne og tillitsvalgte fra kretsen skal vurdere lagene i seriekamper etter visse kriterier.
I et vurderingsskjema fra kretsen er det fem kriterier som skal vurderes. I et skriv til dommerne heter det: "Vurderingene bør generelt sees ut fra en positiv vinkling. Maksimal vurderingsscore skal gis dersom de respektive lagene virkelig har framvist positive holdninger."
Vurderingspunktene

1. Røde og gule kort. Reduksjon fra maksimum 10 poeng

Gult kort 1 poeng
Rødt kort 3 poeng
Hvis en spiller som har blitt tildelt gult kort, og senere får sitt andre gule kort i kampen, noe som fører til rødt kort, skal både det gule og det røde kortet telle.(1+3=4 poeng)
Røde og gule kort er de eneste punktene som i utgangspunktet kan ha negativ verdi.

2. Positivt spill

Maksimum 5 poeng
Minimum 1 poeng
Formålet med dette punktet er å belønne positivt spill som er attraktivt for publikum. I vurderingen av positivt spill bør følgende kriterier tas hensyn til:

Positive aspekter:

- offensiv taktikk, framfor defensiv
- Hurtighet/tempo i kampen
- Bestrebe effektiv spilletid, for eksempel å få ballen hurtig i spill, selv om laget leder kampen.
- Fortsette streben etter å lage mål, selv om ønsket resultat allerede er oppnådd.(eks. uavgjort på bortebane..)
Negative aspekter:
- Forsøk på å sette ned tempo
- Uthaling av tid
- Taktikk basert på uærlig spill
- Filming, overdrivelse m.m.
Generelt kan en si at et godt hjelpemiddel til å vurdere positivt spill er antall målsjanser som er skapt, og antall mål.

3. Respekt/oppførsel overfor motstander

Maksimum 5 poeng
Minimum 1 poeng
Spillerne er forventet å respektere spillereglene, kampreglementet, motstander m.m.
- De skal påvirke sine medspillere, og alle involverte i laget, og etterleve intensjonene i Fair Play.
- Vurderinger av spillernes opptreden overfor motstandere skal unngå ”dobbel telling” opp mot punkt 1: Gule og røde kort.
- Det skal tas hensyn til alvorsgraden i regelovertredelsen som førte til kortene, så vel som episoder som dommeren overser.
- Vurderingene bør baseres på positive holdninger (eks. hjelpe skadet motstander)i stedet for overtredelsen. Ulastelig opptreden, men uten noen spesiell positiv holdning eller handling overfor motstander, bør vurderes til 4 framfor 5 poeng på skjema.
4. Respekt/oppførsel over dommer
Maksimum 5 poeng
Minimum 1 poeng
Det er forventet at spillerne skal respektere dommere/assistentdommere i den rollen de har, så vel som avgjørelsene de tar.
- ”Dobbel telling” opp mot røde og gule kort bør unngås.
- Imidlertid kan dere ta hensyn til alvorsgraden i forseelsene/protestene som forårsaket kort.
- En positiv holdning overfor dommerne bør belønnes med høye poeng, innbefattet aspekt av diskutable dommeravgjørelser uten protester.
- Normal god oppførsel, men uten spesielle positive holdninger eller handlinger overfor dommerne bør vurderes til 4 poeng framfor 5.
5. Ledere/treneres oppførsel.
Maksimum 5 poeng
Minimum 1 poeng
Lagenes ledere, inkludert trenere, er forventet å legge alt til rette for utvikling av det sportslige, tekniske, taktiske og holdninger for sitt lag gjennom alle tillatte midler.
- Det er også forventet at de instruerer sine spillere til å oppføre seg på en måte som er i samsvar med prinsippene i Fair Play.
- Positive og negative aspekter ved ledernes/treneres bør vurderes, for eksempel om de beroliger eller opphisser sinte spillere eller tilskuere, hvordan de aksepterer dommernes avgjørelser m.m.
- Ulastelig opptrenden, men uten positive handlinger eller holdninger, bør vurderes til 4 poeng framfor 5.