MENY
NYHETER
A-LAGET
ANDRE LAG
INTERAKTIVT
ARKIV
GJESTEBOK
E-POST

Fjerde divisjon utvides
(20.09.10) Kretsens har nå vedtatt hvordan divisjonssystemet vil se ut fra 4. divisjon og nedover til neste sesong.
Som kjent rykker det ned 16 lag fra de to 3. divisjonsavdelingene. For å få plass til disse lagene har man utvidet 4. divisjon til tre avdelinger.
Pressemelding fra kretsen:
NY SERIEORDNING FOR 4. 7. DIVISJON ROGALAND FK - 2011
4. divisjon
3 avdelinger a 12 lag.
Opprykk: Vinner av den enkelte avdeling rykker opp til 3. divisjon. Totalt 3 lag
Nedrykk: De to siste lag i hver avdeling rykker ned i 5. divisjon. Totalt 6 lag
Ytterligere nedrykk øker proporsjonalt med antall lag som rykker ned
fra 3. divisjon.
Kretsmester: Avdelingsvinnerne spiller om kretsmesterskapet etter kretsstyrets nærmere bestemmelser
5. divisjon
3 avdelinger a 12 lag.
Opprykk: Nr. 1 og 2 av den enkelte avdeling rykker opp til 4. divisjon. Totalt 6 lag
Nedrykk: De to siste lag i hver avdeling rykker ned i 6. divisjon. Totalt 6 lag
Ytterligere nedrykk øker proporsjonalt med antall lag som rykker ned
fra 4. divisjon.
Kretsmester: Avdelingsvinnerne spiller om kretsmesterskapet etter kretsstyrets nærmere bestemmelser
6. divisjon
3 avdelinger a 10 lag
Opprykk: Nr. 1 og 2 av den enkelte avdeling rykker opp til 5. divisjon. Totalt 6 lag
Nedrykk: De to siste lag i hver avdeling rykker ned i 7. divisjon. Totalt 6 lag
Ytterligere nedrykk øker proporsjonalt med antall lag som rykker ned
fra 5. divisjon.
Kretsmester: Avdelingsvinnerne spiller om kretsmesterskapet etter kretsstyrets nærmere bestemmelser
7. divisjon
Antall avdelinger fastsettes etter kretsstyrets nærmere bestemmelser.
Dersom antall avdelinger tilsier at det vil være fornuftig opprettes eventuell. 8. divisjon.
Opprykk: De seks best plasserte lag rykker opp i 6. divisjon.
Kretsmester: Avdelingsvinnerne spiller om kretsmesterskapet etter kretsstyrets nærmere bestemmelser
Det utarbeides forslag til nye retningslinjer som skal være førende for administrasjonen ved oppsett av fremtidige avdelinger innenfor de enkelte divisjoner.
Ansvarlige: Hans Kind, Tove Soltvedt + daglig leder