MENY
NYHETER
A-LAGET
ANDRE LAG
INTERAKTIVT
ARKIV
GJESTEBOK
E-POST

Kulturaften
(20.08.07) Også i år har noen begynt å mase tidlig om Kulturaften, og då e det på sin plass "å sette dagen" slik at arrangementet ikke forveksles med Kulturåret 2008.
Kulturaften blir fredda den 26. oktober i Kulturhuset til Vaulen IL.
NB; Husk kom fredda Bernt og ikke lørdag som i fjor.
Tradisjonen tro begynner den med Cognac hos Sølvi i 5 tiå og dørene i Kulturhuset blir åpnet i 6 tiå.
HØY STANDARD: Buksepress er en selvfølge når Viggo inviterer til kulturaften i kulturhuset til Vaulen.
Spesielt inviterte blir i år; Formann Hadland m/Frode Olsen og englene til HKH M.L.
Ellers e nye og gamle slitere i Veteranlaget og Gutter 50 invitert, også de i periferien; Inge S, Inge M, Ingen, Endre, Trygve, Stabba har meldt sin ankomst, 
Eller vil Rune Larsen m/far ha en/ett seanse/opplegg .
Av nye saker i år blir; 
Tale ved Formann 
Tissepause
Tale ved Ove
Tale ved Eia, dog etter samlet akklamasjon
Hvor bærer det hen med Veteranlaget og hva gjør vi no, ved /Per Helge 
Bestilling av drosje og Pizza
Eiaen og Viggo