MENY
NYHETER
A-LAGET
ANDRE LAG
INTERAKTIVT
ARKIV
GJESTEBOK
E-POST


Årsmøte for Vaulen IL 2013
(20.02.14) Tirsdag 18. februar 2014 ble det avholdt årsmøte i Vaulen IL.
Det var sendt ut e-post til alle medlemmer i Vaulen IL i god tid før møtet. Totalt møtte ti personer på årsmøtet.

Formann, Kristen Kildal åpnet møtet og ble valgt til møteleder.

Årsberetningen ble gjennomgått av Sverre Mo og Kristen Kildal.

2013 var Vaulen IL 75 år. Året fikk en fin start med at Vaulen møtte Viking i første runde i NM. Kampen gikk på Vaulenbanen 17.april. I forkant av kampen var det sendt ut e-poster fra styret hvor vi oppfordret alle om å stille i vaulendrakt på denne kampen. De som gjorde det kom gratis inn. Svært mange stilte i drakt. Alle lag hadde fått ulike oppgaver å løse den dagen. Alle stilte opp og det ble en veldig kjekk dag. Det ble solgt 391 billetter til denne kampen. I tillegg var det svært mange som kom inn gratis. Totalt var det 654 tilskuere på denne kampen. Publikumsrekord.

Vaulen vårcup ble historiens største i antall påmeldte lag.

For første gang på lang tid deltok Vaulen IL i folketoget i Stavanger på 17.mai. Det var omlag 150 deltakere. Både store og små deltok. Det ble tørket støv av gamle vaulensanger som ble iherdig sunget av alle vaulen-deltakerne i toget. Vaulen IL skal i år også delta i folketoget.

Selve jubileet ble arrangert lørdag 25.mai. Det ble en todelt feiring med insidercup på dagtid. Der deltok både aktive spillere, trenere, oppmenn, styremedlemmer og andre foreldre. Det var nydelig vær og incidercupen ble en svært stor suksess. På kvelden var de voksne invitert til en jubileumsfest på klubbhuset. Vaulenhuset ble fylt opp og vi hadde en svært hyggelig kveld der vi spiste skalldyr og vi hadde god underholdning av ulike deltakere.

Det er vedtatt at insidercupen skal arrangeres hvert år i månedskiftet mai/juni. I 2014 blir insidercupen lørdag 24.mai. Hold av dagen alle sammen.

I september ble det holdt merkedag på Vaulenbanen. Igjen var vi heldig med været. Det møtte svært mange unge håpefulle. Svært mange klarte merkene og alle var fornøyd.

A-laget endte tilslutt på 10. plass i 3.divisjonen menn avd 07. Etter endte sesong takket trener Kjetil Hundhammer for seg. Jobben med å finne ny trener med umiddelbart iverksatt av Frode Lima. Etter mye jobb og intervjuer ble tilslutt Bo Andersen klar som ny trener i novmeber.

B-laget endte  på 6.plass i 6.divisjon avd 02 og C-laget endte på 3.plass. Damer 29+ trakk laget etter halvspilt sesong.

JR-laget endte på 10.plass i 1.divisjon avd 01. Gutter 16-1 kom på 1.plass i 2.divisjon. Laget spiller i 1. divisjon i 2014

Gutter 16-2 endte på 7.plass i nivå 1 avd 01, Gutter 14 kom på 2. plass i 2.divisjon, Gutter 13-1 endte på 7. plass i 1. divisisjon høst etter at de kom på 3.plass i vårsesongetn. Gutter 13-2 kom på 2.plass i 3.divisjon avd 02

Jenter 13-1 endte på 1.plass i 2. divisjon avd 03 og Jenter 13-2 kom på 2.plass nivå 1 i avd 01.

I 2013 var det meldt på toalt 36 lag i seriespill. Det var 4 færre enn året før. Det var 24 barnelag, 9 ungdomslag og 3 SR-lag.

Nytt av året er at Vaulen IL nå tilbyr fotball for 5 åringer. Høsten 2013 starter dermed både 2007 og 2008 generasjonen med trening. Det ble en suksess. Det var med årskiftet 24 vaulenspillere som fortsatt går i barnehage.

Ved årskiftet var det totalt 433 spillere i klubben. 24,3 % var damer. Vi ønsker at denne andelen skal bli større. Vil takke det gode arbeidet de ulike jentelagene har gjort for å beholde spilleren i klubben.

Vaulen IL ønsker framover å øke kvinneandelen i klubben og sørge for at flest mulig spillere, både jenter og gutter,  blir lengre i klubben. Vi ønsker derfor å få flere trenere til å ta ulike kurs for dermed å bli bedre trenere for klubben. Informasjon om dette vil komme i løpet av våren.

Som seg hør og bør skal Vaulen IL arrangere Vaulen Vårcup i år også. Lillehelgen blir 6.-7. april mens minihelgen blir 26.-27. april.

Det diskuteres også om vi skal få til en Fotball fritids ordning i klubben. Dette skal det jobbes med de kommende måneder. Informasjon vil bli sendt ut i løpet av våren.

Det lekes også med tanken på at Vaulen IL også skal starte opp med håndball for barn. I dag har vi kun et SR-lag i håndball. Svært mange barn som bor på Vaulen spiller håndball i ulike klubber. Tanken er at vi skal kunne gi disse barna et tilbud i regi av Vaulen IL.  

Regnskapet for 2013 og budsjett for 2014 ble nøye gjennomgått og vedtatt.

Nytt styre ble vedtatt.

Kristen Kildal ble gjenvalgt som leder

Frode Lima ble gjenvalgt som nestleder.

Christina Nygård og Øyvind Vollen ble gjenvalgt.

Det ble valgt inn tre nye til styret,

Jon Ribsskog, Eskil Eide og Thomas Trandem.

Petter Bjørheim ble valgt til revisor.

Sverre Mo og Petter Bjørheim ble valgt til varamedlemmer.

Til årets valgkomite ble, Sverre Mo, Petter Bjørheim og Anita Rimereit valgt.