MENY
NYHETER
A-LAGET
ANDRE LAG
INTERAKTIVT
ARKIV
GJESTEBOK
E-POST

Nye æresmedlemmer på årsmøtet
(20.05.10) Vaulen IL avholdt årsmøte onsdag kveld i klubbhuset. Som vanlig var det den harde kjernen som møtte opp.
Høydepunktet var da Petter Bjørheim og Eirik Sunde ble utnevnt til æresmedlemmer.
HARMONIEN RÅDER: Avslappet stemning før årsmøtet.
Tore K Nybø holdt tale for æresmedlemmene. Tidenes yngste æresmedlemmer. Vanligvis deles æresmedlemskap  ut på dødsleiet, eller post mortem.

Her følger et kjapt sammendrag av årsmøtet.
Vekst i senioravdeling
Sportslig utvalg kunne vise til sterk økning i rekruttering for seniorlag.
"Etter å ha hatt en kraftig økning for ungdomsfotballen de tidligere år, har vi i 2009 sett en vekst i seniorfotballen. Vi har nå fire suksessrike lag på herresiden. I tillegg til en rekke lokale helter innen veteran/gutt 50," sa formann Leif Petter Surdal.
Fremgang på jentesiden
På jentesiden gjør klubben det sterkt. "92/93, og 95 har fortsatt fremgangen. Og jentelagene blir å regne med for Vaulen IL. Senior Damer for første gang i historien. Man har hatt lag påmeldt i nesten alle klasser."
A-laget er flaggskipet
Fokuset til Sportslig Utvalg er å bevare A-laget som klubbens flaggskip. "A-laget tok 6. plass i fjor. Fotball skal være underholdende, inkluderende og miljøskapende! Vaulen er kjent for å ha kretsens beste miljø. Både sportslig og sosialt. Klubben har som mål å ligge i toppen av tredje divisjon hvert år."
Dommerklubben
"Vaulen har gleden av å være en av de beste klubbene på dommersiden i kretsen, målsettingen er å videre stimulere til å få enda flere dommere knyttet til klubben."
Tross at man satser på å bli best, skal ikke de nest beste bli glemt. "Vaulen har tilbud til de beste, men også alle andre."
Vårcupen - viktig inntektskilde
Vårcupen er viktig for klubbens renome utad og er en viktig inntektskilde. "VVC er en fortsatt viktig bærebjelke i klubbens sportslige, sosiale og økonomiske satsning."
Hjerterom i klubbhuset
Hjertet i klubben er det flotte klubbhuset ved Vaulenbanen. "Klubbhuset har gitt grobunn for større samling av klubben. Høstens klubbmesterskap fremstod nok en gang som en modell for sterkere samhold i klubben."
Utfordringer
Det finnes ennå utfordringer. "På tross av to kunstgressbaner, ser vi at det fremdeles ikke er lett å tilfredstille alle ønsker."
Sportslige mål - fokusområder fra 2009
1. Utvikle klubben til å bli integrert - sportslig og administrativt
 • Stor dugnadsånd i yngre klasser - sunn økonomi.
 • Klubbhuset og Vaulenbanen er viktige symboler.
2. Heve trenerkompetansen og lagenes støtteapparat, samt legge til rett for systematisk ferdighetsutvikling av lagenes spillere
 • Bruk av A-lagstrener for intern trenerutvikling + A/B/C-kurs.
 • Stor utfordring med trenere foran sesongen 2010.
 • Hovedtrener fra 13-årskullet er et mål.
3. Legge til rett for en fortsatt positiv utvikling for A-laget som klubbens flaggskip med resultatmål å oppnå en plassering blant de fem beste lagene i 3. divisjon.
 • Mål om topp fem i 2010
 • Viktig at klubbens A-lag får forståelse og støtte for fortsatt 3. divisjons eksistens etter 2010.
 • Utfordring: Internt flaggskip - eksempel for yngre lag.
Vaulen Vårcup 2009
Vaulen Vårcup 2009 ble avviklet i perioden 02.03-26.04
 • Kampene i hovedturneringen ble spilt på seks baner: Vaulenbanen, Jarlabanen, Hetlandsbanen, Hinna kunstgress, Hinna grus og Knudamyrå.
 • Lillegutt/jente-turneringen ble avholdt helgen 18-19. april på Vaulenbanen, Hetlandsbanen og Mini Beach Arena.
 • Miniturneringen ble avholdt helgen 25-26. april på Vaulenbanen.
 • Totalt deltok 316 lag
 • 107 i hovedturneringen
 • 88 lillegutt/jente-lag og 121 minilag.
 • Økonomisk overskudd 170 000 kroner.
Vedlikehold
Først lys, så klubbhus og nå kunstgress på Vaulenbanen. Så kunstgress på ny syverbane. Nå kommer vedlikeholdet!
Klubbhuset
Bruk og utleie
 • Flittig brukt for lag og ledersamlinger etc. internt.
 • Gode inntekter ved utleie.
Reglement og avtaler
 • Reglement styrer all bruk av klubbhuset
 • Avtale med Stavanger kommune om garderober
Sponsorer/partnere
Siden 2006 er det signert sponsorkontrakter med 87 forskjellige bedrifter med en totalverdi på formidable 4,1 millioner.
 • De fleste utgår neste år. Arbeidet med fornyelse må startes i løpet av 2010.
Utfordringer/forbedringer
 • Dugnad
 • Oppdatering av laglister
 • Kiosk Vaulen badeplass
 • Trenere til ungdomslag
Leders refleksjoner på tampen
 • Kunstgresss på minibanen er betalt og ingen penger er lånt. I hovedsak har finansieringen bestått av sponsormidler, lotteri, samt gave fra junior jenter og tippelaget. Dette er helt unikt.
 • Fantastisk jobb av vårcupkomité - enormt arbeid
 • Fantastisk jobb av trenere i klubben som har både 2-3-4 økter per uke.
 • Stor utfordring å få trenere til ungdomslag.
 • To prøveordninger med kiosk og sportslig utvalg.
Resultat 2009
Vaulen hadde større inntekter enn budsjettert, men kostnadene var også større. Man gikk 472 044 kroner i pluss.
Med verdier i klubbhus, anlegg og penger på bok er klubben god for 3 274 864 kroner.
Valg
Valkomiteen har bestått av Frode Lima og Tor Erik Hadland.
Det nye til styret er som følger;
Leder: Petter Surdal
Nestleder: Sverre Mo (Sport)
Styremedlem: Frode Lima (Materiell)
Styremedlem: Monica Arnesen (økonomi)
Styremedlem: Cecilie Edland (Vårcup)
Styremedlem: Eirik Sunde (Hus og anlegg)
Varamedlem: Håkon Strand (politiattester)
Varamedlem: Anette Lie (Kiosk Vaulen badeplass)
Ny valgkommite: Jørgen Arnesen, Sverre Mo og Petter Surdal.
Ny revisor: Petter Bjørheim.