MENY
NYHETER
A-LAGET
ANDRE LAG
INTERAKTIVT
ARKIV
GJESTEBOK
E-POST

Påminner om årsmøte
(14.03.04) Vi minner medlemmer om årsmøtet på mandag 15. mars klokken 20.00 i Lionhuset på Vaulen badeplass.
Et tema i år er ønsket om kunstgress på Vaulenbanen.
"Vi håper du har tid og anledning til å møte frem for din lokale klubb," sier leder Petter Bjørheim.

Saksliste:
01. Valg av møteleder
02. Valg av referent + skrive under protokoll
03. Styrets beretning.
04. Regnskap m/revisorberetning
05. Budsjett
06. Sportslig plan 2004-2006 Vaulen IL
07. Innkomne forslag: Forslag til behandling sendes styret innen 10.03.04.
08. Valg av leder, nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomite, revisor
09. Eventuelt
10. Utmerkelser