MENY
NYHETER
A-LAGET
ANDRE LAG
INTERAKTIVT
ARKIV
GJESTEBOK
E-POST

Måkesaken: Frykt eller fakta?
(13.01.11) Lokalfotballen raser mot kommunen anført av idrettssjef Arne Tennfjord, som uttaler seg i Stavanger Aftenblad i dag angående måking av kunstgras.
- LØSE PÅSTANDER: Nettet snører seg rundt Stavanger kommunes påstander, skal vi tro klubbene.
Påstander om at banens levetid vil bli redusert med flere år og at man kan risikere dyre reperasjoner henger ikke på greip skal vi tro klubbene.
Nå har tolv klubber sendt et felles brev til politikerne og ber om at man holder seg til fakta.
Overdreven frykt
"Fotballklubbene i Stavanger har kommet med, et etter vårt skjønn, konstruktivt forslag til dugnadsmåking av kunstgressbanene," sier Hans Kind fra Forus & Gausel på vegne av de tolv klubbene.
"Slik saken framstilles i Stavanger Aftenblad i dag, 13. januar 2011, kan det virke som om faren for skader ved en slik manuell snømåking på dugnad, et overdrevet."
"Klubbene kan ikke pålegges å betale for at NIS ansatte skal kontrollere kontinuerlig dugnad."
"Vi viser til fakta som klubbene har samlet inn og påpeker at ingen leverandør av kunstgress som vi har snakket med forstår koblingen med store skader og manuell snømåking."
Kopi av brevet
Her er brevet som ble sendt til politikerne.
Til: Medlemmer i Kommunalstyret for miljø og utbygging
Dato: 13. januar, 2011
Manuell snørydding av kunstgress utført av klubbene i Stavanger – behov for oppklaring
Vi viser til sakspapirene angående vintervedlikehold av kunstgressbaner i Stavanger og Idrettssjefens uttalelser i Stavanger Aftenblad, 13. januar, 2011.
Klubbene i Stavanger mener at både sakspapirene og uttalelsene til Idrettssjefen i media, søker å tegne et risikobilde, som i bestefall kan beskrives som noe overdrevet. Av denne grunn er det viktig å informere politikerne om realitetene i saken.
Våre kontakter med leverandører av kunstgress, Norges Fotballforbunds anleggskonsulenter, kommuner på øst- og Vestlandet og klubber som eier kunstgressbaner, forteller oss at det er liten/ingen korrelasjon mellom manuell snørydding og risiko for skader. 
I sakspapirene er det en kobling mellom klubbenes manuelle fjerning av snø og kommunens redsel for skader. Det er ikke i klubbenes interesse å skade kunstgressbanene men det kan heller ikke være i kommunens interesse å lage feilkoblinger mellom fakta og frykt.
Vi vil trekke fram to eksempler hvor vi mener administrasjonen forsøker å skape et inntrykk av at manuell snørydding kan få katastrofale konsekvenser (både i sakspapirer og i media):
“NIS skal ha dette tilsynet og kontrollen med den maskinelle og manuelle ryddingen av alle kunstgrasbaner for å forhindre skader på banedekke. Vi har erfaringer for at deler av ødelagte baner på grunn av vintervedlikehold fra Bergen kommune koster 200-300.000 kroner”.
Denne skaden oppstod på Krohnsminde kunstgress sist vinter. Skaden skyltes at Bergen kommune selv, kjørte en altfor tung traktor ut på banen, og at det ble skader i 200-300 000 kroners klassen. Skadene skyltes overbelastning ved at hjulene skar seg ned i deler av underlaget og ødela dette og kunstgresset. Skaden er reell men har ingen relevans til vårt ønske om å kunne rydde banene manuelt.
Vi har også snakket med flere leverandører av kunstgress. De er entydige i sin tilbakemelding til følgende påstand i sakspapirene:
“Stavanger kommune ønsker i utgangspunktet ikke å ha vintervedlikehold på sine baner da dette reduserer banens levetid. En leverandør av kunstgras (Bresco AS) har sagt at vintervedlikeholdet på en bane gjennom en vinter tilsvarer omtrent 1000 timer bruk på banen. Det vil si nesten et års bruk på banen. En bane med vintervedlikehold gjennom hele sin levetid får redusert levetiden sin med to-fire år”.
Leverandørene sier: “Dette gjelder kontinuerlig MASKINELLT VINTERVEDLIKEHOLD i klima med mye snø VED BRUK AV TRAKTOR OG SKJÆR og IKKE dugnadsmåking med skuffer i Vestlandsklima”. 
Polytan AS, som har levert mange baner, ved Aswald Simonsen, 64983159/97005420, kan bekrefte dette. 
Siden flere av de øvrige leverandørene er leverer til Stavanger kommune, ønsker de ikke å bli dratt inn i en interessekonflikt mellom klubbene og kommunen, ellers så hadde vi satt opp hvilke leverandører vi har snakket med. Vi oppfordrer deg til å ringe leverandører selv (kontaktinfo nederst i brevet). Påstanden er da ikke relatert til manuell snømåking, og i en slik sammenheng som den benyttes i sakspapirene og Idrettssjefens mediautspill, direkte feilaktig.
Til sist kan en kommentar på garantiordningen være på sin plass. De fleste leverandørene har som krav at kunstgressbanene skal driftes i henhold til leverandørens drifts og vedlikeholdsinstruks. Avvik fra disse instrukser, kan medføre at garantien reduseres. Kravet til hyppighet på vedlikeholdet utført av kommunen er nok en større fare for garantiordningen enn manuell snørydding. Manuell snørydding, slik klubbene i Stavanger har foreslått, er ikke i strid med leverandørenes driftsinstrukser
Klubbene i Stavanger har ønske om å være transparente. Av denne grunn vil tilstedeværelse av personell fra kommunen ved manuell snømåking være i alles interesse. Vi kan dog ikke betale for tilstedeværelse og ei heller sitte å vente på at slikt personell skal gjøre seg ferdig med primæroppgaver før de kommer til klubbene. Det må aldri bli slik at dyktige frivillige skal betale for å holde aktiviteter i gang for 7 500 barn og unge i Stavanger – da taper alle parter!
Liste over leverandører, godkjent av NFF:
· Bresco A/S, Julsundveien 4, 6412 Molde Tlf 71 20 56 60, Fax 71 20 56 61 E-mail: i.k@bresco.no  Kunstgress: Astroturf og Greenfield 
· IFAS Sport AS, Industrifeltet, 2092 Minnesund Tlf: 63 96 19 00 Fax: 63 96 88 61 E-mail: post@ifas.no  Kunstgress: Mondo 
· PST Sport A/S, Pb 193, 4662 Kristiansand Tlf 41 74 10 00 Fax: 38 04 19 51 E-mail: post@pst-sport.no  Hjemmeside: www.pst-sport.no  Kunstgress: Edel Grass 
· Polytan Sportbelagsysteme GmbH, Sletta Næringspark, 1556 Son Tlf 64 98 31 59 Mob 970 05 420/+45 26 74 54 20 Fax: 64 98 30 01 E-mail: simonsen@polytan.dk  Kunstgress: Polytan
· Saltex AS, Tunet, 2060 Gardermoen Tlf: 64822255 Mob: 95021267 Fax: 64825556 Hjemmeside: www.saltex.no Kunstgress: Saltex 
· Sport Surface AS, Skjoldaveien 44, 5522 Haugesund Tlf 915 96 537 Fax: 52 86 50 44 E-mail: leif@sportsurface.no  Hjemmeside: www.sportsurface.no Kunstgress: Limonta 
· Domo Sport Norge AS Goneveien 66, 3145 Tjøme Tlf: 70 04 21 10 Fax: 333 93 642 Hjemmeside: www.sportsystemer.no  e-mail: kenneth@sportsystemer.no  Kunstgress: Domo Sport & Leisure Grass 
· Syntec A/S, Pb 47, 3520 Jevnaker Tlf 61 31 40 30 Fax 61 31 40 31 E-mail: syntec@syntec.no  Hjemmeside: www.syntec.no  Kunstgress: Desso Sports Systems 
· Stock AS, 4748 Rysstad Tlf 37 93 64 90 Fax 37 93 64 99 E-mail: firmapost@stockas.no  Kunstgress: Tigerturf 
· Unisport Scandinavia AS, Teglverksveien 100, 3057 Solbergelva Tlf 32 23 23 30 Fax 32 23 23 31 E-mail: norge@unisport.com  Hjemmeside: www.unisport.com/no  Kunstgress: FieldTurf
For klubbene i Stavanger