MENY
NYHETER
A-LAGET
ANDRE LAG
INTERAKTIVT
ARKIV
GJESTEBOK
E-POST

Endring i småjenteklassen
(12.01.06) Viktig melding fra Vaulen Vårcup angående Småjenteklassen ('92 - '93) i årets Vårcup.
Vi viser til invitasjon til Vaulen Vårcup 2006.
Etter en rekke henvendelser og anmodninger angående Småjenteklassen er det bestemt at Småjenteklassen i årets Vårcup vil spille 11'er fotball og ikke 7'er fotball som opprinnelig lagt opp til. Denne beslutningen er også basert på gjennomgående positive tilbakemeldinger for en slik endring fra allerede påmeldte lag.
Siden denne endringen vil kunne få betydning for antall lag som klubben stiller i denne klassen ber vi om at
  • alle klubber/lag som allerede er påmeldt i denne klassen bekrefter antall lag som nå skal meldes på i denne klassen på e-mail til vaarcup@vaulen-il.no (påmeldings-skjema ikke nødvendig, men husk å oppgi klubbnavn ...).
  • denne informasjonen snarest mulig formidles til ledere for aktuelle lag i klubben slik at dette tas hensyn til i senere påmeldinger og at vi dermed unngår misforståelser.
Vi beklager ekstra-bryderiet, men håper på forståelse og enighet om at vi med denne endringen gir jentene et enda bedre tilbud i turneringen og til oppkjøringen til årets sesong.
Vennlig hilsen
Bernt Svihus
Turneringsleder
Vaulen Vårcup