MENY
NYHETER
A-LAGET
ANDRE LAG
INTERAKTIVT
ARKIV
GJESTEBOK
E-POST

A-laget står i fare for å legges ned
(11.11.19) En 72 år lang A-lagshistorikk er i ferd med å legges i grus om styret med leder i Sportslig Utvalg, Frank Hauge, får gjennomført planene sine.

TAKK FOR ALT: Gamle bilder og gode minner kan bli alt vi har igjen om planene gjennomføres.

Det er synd at et slikt lovende A-lag, som med tretten juniorspillere og med flere nye unge spillere på vei inn dørene, plutselig kan fordufte fra 4. divisjon. Her håper jeg at NFF, NIF eller RFK kan komme inn å mekle, eller at man får involvert NISOs advokater.

Klubbens nye kurs
I sportsplanen for 2020 vil klubben prioritere FFO-drift hvor tre heltidsansatte i klubben vil jobbe 50% hver.

Joao Prates og Aleksander Idland er forespeilt å dekke de resterende 50% med å trene JR- og A-lag, mens Oddvar Brokka vil være daglig leder i en 50%-stilling.

Dermed har Vaulen under dagens styre gått fra null til tre fulltidsansatte på under to år. Regningen blir såpass dyr at dagens trenerduo Jarle Eike og Stian Refvik kun tilbys å være med rundt A-laget på dugnad!

Styrets nestleder Kåre Magnus Herikstad forespeilet at A-spillerne vil måtte betale 3500 kroner for å spille på junior eller A-laget neste sesong i medlemskontigent og treningsavgift.
Så spørs det om så mange nye spillere lokkes til klubben av den grunn?

En samlet spillergruppe på A-laget er i mot endringene som blir gjort og mener det truer lagets eksistens.

Søndag 10. november fikk spillerne for første gang bli involvert i planene som Sportslig Leder Frank Hauge drøftet over en kaffekopp med Joao Prates så tidlig som i april.

Det ble en heftig diskusjon hvor spillere, trenere og støtteapparat fikk komme med sine synspunkt.

Sannheten er at A-laget er i en sårbar fase hvor det blir viktig å beholde de få seniorspillerne man har ettersom en stor andel av 2001-kullet nok vil dra til studier eller i militæret til sommeren. Dagen seniorspillere er også i et alderssegment hvor jobb og familie må gå først, den nye situasjonen virker nå truende for disse spillerne som har Vaulen og A-laget først og fremst som en fritidssyssel.

Dermed kan fort Joao Prates og Aleksander Idland bruke halve klubbens lønnsbudsjett for å trene et G19-lag på under 20 spillere. Vel og bra det, men når disse spillerne blir seniorer har man ikke noe A-lag å gå til. Dermed bruker man store økonomiske ressurser på å trene opp spillere til andre klubber. Noe jeg mener ikke virker helt gjennomtenkt.

"Om vi trener frem en ny Yann Erik de Lanlay fra aldersbestemt, så vil jeg være strålende fornøyd, jeg," kunne styrets nestleder, Kåre Magnus Herikstad, fortelle de fremmøtte på spillermøtet.

Vaulen IL skal være en bydelsklubb for og av bydelens innbyggere, som tar et viktig ansvar i samfunnet om å involvere alle, sier nå jeg.
Å komme på et A-lag vil være det mest realistiske målet for karrierene til de aller fleste.

Å drømme seg bort i at man skal få frem stjernespillere er vel og bra, men Yanni er et sjeldent eksempel, som kun har skjedd én gang i klubbens 81 år lange historie.
At Yann Erik ble trent frem av Jan Owe Jakobsen, som vel ikke akkurat tjente godt over en halv million i året for jobben, er en annen ting.

Som en liten bydelsklubb er det ikke Vaulens oppgave å trene frem slike spillere. Er du god nok så går du til større klubber som Viking eller Sandnes Ulf. Vi har også et sjikt med større klubber i distriktet både i antall medlemmer og førstelag i en høyere divisjon.

Vaulen må ta vare på dem man har. Vi har ikke råd til å miste hele kull til Jarl og Hinna, som har skjedd de siste årene.

At et styre, uten noen involverte fra seniorgruppa, plutselig trer nye trenere over en gruppe, som ikke ønsker å bytte ut dagens trenere, setter sinn i kok.

Spillergruppen ønsker unisont å beholde dagens trenerkonstellasjon med Stian Refvik og Jarle Eike.

Da de ble varslet om situasjonen for en ukes tid siden arrangerte man et eget spillermøte hvor samtlige spiller stilte seg bak å videreføre prosjektet med dagens trenerduo Refvik og Eike.

En e-post ble sendt fra spillerne til styret og søndagens spillermøte var et svar på dette. Under møtet ble det rettet hard kritikk mot styrets fremgangsmåte hvor ingen fra spillergruppen har blitt hørt tidligere i prosessen.

De involverte


Stian Refvik har vært på treningsfeltet til Viking i omlag 20 år som materialforvalter, det var han som tok over jobben til Henry Hinna, hvor han hadde gått i opplæring. "Reffen" har sett store trenere og spillere jobbe på nært hold, blant dem landslagstrenere som Roy Hodgson og Åge Hareide.
De beste treningsmetodene har han tatt med seg til Vaulen, hvor spillerne elsker de kjekke øvelsene som man ikke har i andre lokale klubber.Jarle Eike var i vannskorpa til å bli tatt opp i A-stallen til Viking ved årtusenskiftet og var en klubblegende i Vaulen med 264 A-kamper over femten sesonger. Vikingkjempen Reidar Goa var alltid så begeistret for Jarles smarte fotballspill og han kom flere ganger og så på når Vaulen og Eike spilte. Eike har tatt med seg fotballklokskapen fra banen til trenerrollen og nyter store respekt i spillergruppen.

Klubben knuser nå også drømmer for dem som jobber av frivillighet og som har A-laget som en viktig base i livet.

Harald Øksnevad debuterte for A-laget i 1972 og spilte sin siste kamp i 2001 som spillende trener. Han har vært perifer rundt A-troppen siden og de senere år også vært med i støtteapparatet. Han har erfaring fra klubbdrift og er et levende leksikon når det kommer til klubbens historie.

Bror Svein Øksnevad er en annen med oransj blod med massiv erfaring fra styre og stell, sist sett lage ramme rundt A-kampene som speaker og DJ. Han trente Vaulens A-lag med broren i 2000 da man rykket opp til nivå fire for første gang siden den nasjonale serieomleggingen i 1963. Han var også assistent for Tore Haugvaldstad da man vant 3. divisjon i 2002, som av mange regnes som klubbens største prestasjon.Humørsprederen Hans Baardsgaard har løpt etter bortsparkede baller i kratt og nesler i 15 år for A-laget. Hvem skal nå fikse strømpetape? Alle elsker Haisen som bryr seg om alle!

Vegard Ravndal er Vaulen. Han debuterte som A-spiller i 1990 og har siden vært involvert rundt A-laget i støtteapparatet. Vegard har vært med å drifte et seniorlag med sine praktiske gjøremål i snart 30 år og pumper oransj blod.Så har vi Christian Tollefsen, han var bare en pode da han startet å gå på A-lagets kamper. I 2008 som 24-åring ble han en offisiell medlem av støtteapparatet. Elleve sesonger i tro tjeneste på dugnad for klubben uten å få en takk.

Undertegnede, Jostein Jensen, som skriver dette har driftet en uoffisiell nettside om Vaulen med fokus på A-laget siden år 2000. Beach-begrepet ville i 2020 hatt 20 års-jubileum. Så får vi satse på at klubbens tre heltidsansatte kan fortsette å ta vare på klubbens historikk
med antall kamper og mål?

Alle disse fem frivillige har signalisert at dem forsvinner om styret får viljen sin. Dette er folk som har jobbet gratis på dugnad og som sitter på en kompetanse som det er vanskelig å få erstattet i dagens samfunn.

Skal trene spillere - for hvem?
Uten spillere og støtteapparat skal altså klubben satse på et fotballakademi, som mer høres ut som et luftslott. Satsingen med topping og urettferdig hospitering mellom lagene har allerede ført til spillerflukt på aldersbestemt. Klubben har mistet en bråte med spillere til naboene Jarl og Hinna under dagens styre. Referanse: https://www.fotball.no/lov-og-reglement/overganger/sok-overganger/?districtId=9&clubId=697&fromDate=2018-01-01&transferCategory=Player&caseType=Overgang


Grunnen til at jeg skriver dette er et bønn om hjelp hvor det å sette press på klubben kan føre frem et ekstraordinært årsmøte så snart som mulig. Å vente til årsmøtet i februar 2020 blir for sent, da har spillerene forduftet til andre klubber.

Kanskje er ikke folk enige med meg, men det må være en demokratisk prosess hvor medlemmene kan få stemme frem hva dem ønsker i en slik viktig avgjørelse rundt klubbens fremtid.


En oppgitt hilsen,
Jostein Jensen


Jostein Jensen drifter nettstedet "Vaulen Beachboys", som er en uoffisiell nettside med hovedfokus på A-laget. Han har siden 15. september 2000 uavhengig driftet vaulen.com på frivillig basis.