MENY
NYHETER
A-LAGET
ANDRE LAG
INTERAKTIVT
ARKIV
GJESTEBOK
E-POST


Kretsen opplyser reglementet
(11.09.18) Vaulen har nå fått svar fra kretsen angående den avbrutte kampen mot Lura.
Etter første omgang gikk lyset på Lura stadion. Dermed kunne man ikke fullføre.
Nå skal klubbene internt sammen med dommerne finne en ny dato. Akkurat den prosessen er allerede i gang.

THE DARKNESS: Lyset på Lura stadion røyk etter første omgangen.


Svaret fra kretsen

Hei
 
Dersom en kamp blir avbrutt skal den gjenopptas etter bestemmelsene i Breddereglementet, se vedlegg i mailen.
Lagene avtaler ny kamp, og kontakter dommer.
Kampen skal da gjenopptas fra det tidspunktet den ble avbrutt.
Dersom det foreligger særlige forhold kan kampresultatet fastsettes til stillingen ved tidspunktet kampen ble avbrutt. Ut fra informasjon i mailen kan vi ikke se at det foreligger særlige forhold her.
 
Angående spillere til ny kamp følger det av bestemmelsene at alle spillere som var spilleberettiget til den opprinnelige kampen vil være spilleberettiget i den gjenopptatte kampen.
Advarsler og utvisninger som ble gitt før avbrytelsen gjelder også etter gjenopptagelsen.
Det er alle spillere som var spilleberettiget til den kampen som ble avbrutt som kan spille ved gjenopptagelse, da kan spillere som ikke spilte kampen også være med. De som var bortreist og skadet kan spille kampen.
Spilleren som fikk sitt 2. kort i denne kampen, skal ikke sone noe før kampen er gjenopptatt og ferdigspilt.  Det betyr at dersom den avbrutte kampen blir spilt ferdig etter neste seriekamp, skal han sone etterpå.
Dette ifølge Reaksjonsreglementet §4-3
 
Breddereglementet
§ 8-3.Utsettelse og avbrytelse av kamper som følge av stenging av baner, sikkerhetsmessige forhold mv.
(1) Baner kan stenges og kamper derved utsettes der dette av sportslige hensyn er nødvendig på grunn av banens forfatning eller rådende værforhold.
(2) I alle klasser kan baneeier (banestyret) treffe beslutning om stenging av banen. Dette må i tilfelle gjøres før dommeren kommer til banen, og helst i så god tid at arrangørklubb kan orientere bortelag, dommer og øvrige involverte før avreise. Har dommeren kommet til banen, kan banen ikke stenges uten dennes samtykke.
(3) Dommeren kan i alle divisjoner og aldersklasser avbryte en kamp der værforholdene nødvendiggjør dette.
(4) Kamper kan ellers utsettes eller avbrytes på grunn av alvorlige og uforutsette hendelser utenfor partenes kontroll.
(5) Dommeren kan i alle divisjoner og aldersklasser utsette eller avbryte en kamp der sikkerhetsmessige årsaker nødvendiggjør dette.
 
§ 8-7.Følger av avbrutte kamper
0
Overskriften endret av Forbundsstyret 23. oktober 2014 (i kraft 1. januar 2015).
(1) Kamper som blir avbrutt etter § 8-3 skal gjenopptas så snart som mulig, med mindre særlige forhold foreligger. Foreligger særlige forhold kan kampresultatet fastsettes til stillingen ved tidspunktet for avbrytelsen. Dersom en kamp skal gjenopptas, berammer den myndighet kampen sorterer under ny kamp etter å ha hørt begge klubbene.
(2) Ved gjenopptagelse av avbrutt kamp består stillingen fra tidspunktet kampen ble avbrutt på, og kun den resterende delen av kampen skal spilles. Alle spillere som var spilleberettiget til den opprinnelige kampen, vil være spilleberettiget i den gjenopptatte kampen. Advarsler og utvisninger gitt før avbrytelsen, gjelder også etter gjenopptagelsen. Kampen gjenopptas på samme sted hvor kampen ble avbrutt. Hvis kampen ble stoppet under normal flyt i spillet, blir ballen droppet der den var under avbrytelsen.
(3) Gjenopptatt kamp skal fortrinnsvis spilles på samme bane og med samme arrangør. Forbundsstyret kan treffe avvikende bestemmelser for norgesmesterskapskamper.
 
Reaksjonsreglementet
4-3.Kamper som blir avbrutt eller kjent ugyldig
(1) Spiller hefter for utvisning, men ikke for advarsel, gitt i kamp selv om kampen blir avbrutt eller senere kjent ugyldig. Spiller hefter for utvisning og advarsel gitt i kamp selv om kampresultatet endres etter kap. 5.
(2) Dersom en kamp blir avbrutt, regnes ikke karantener som sonet i denne kampen. Karantener regnes som sonet i kamp som spilles ferdig, selv om denne senere blir kjent ugyldig.
 
 
Vennlig hilsen
Heidi Austigard Østerhus
Adm.nestleder
heidi.osterhus@fotball.no
Tlf. +47  92 63 66 90
www.fotball.no/rogaland/
Postadresse: Jåttåvågveien, postboks 3033, 4095 Stavanger
Besøksadresse: Viking Stadion