MENY
NYHETER
A-LAGET
ANDRE LAG
INTERAKTIVT
ARKIV
GJESTEBOK
E-POST

Vårcup dømming
(11.04.06) Vedlagt finner dere oppsettet for dømming i Vårcupen’s Mini-/Lilleturneringer som arrangeres 22 – 23. april, altså første helgen etter påske. I år er det JR, G90, G91 og G92 som skal dømme.
Vedlegg - Vårcup dømming
Som dere vet arrangeres dømmingen i år som dugnad – hvor Vårcupen betaler kr 50,- per time. Hvorvidt disse pengene går direkte til den enkelte eller til lag-kassen, avgjøres av laglederne på det enkelte lag.

OPPLEGGET ER SOM FØLGER:

1.      Det er satt opp 3 personer som skal dekke dømming på én bane én hel dag.

2.      Disse tre personene er ansvarlig for dømming på banen de er satt opp på.

3.      Ta kontakt med de to andre som du dømmer sammen med for å avtale hvordan dere vil fordele økten mellom dere. Dere trenger altså ikke å følge timingen i oppsettet men dere må dekke dømmingen den oppsatte dagen. HUSK at ingen kan forlate banen før avtalt etterfølger er på plass.

4.      Kampene starter kl 09:00 begge dager og varer til ca 19:00.

5.      De fleste er satt opp til å dømme én økt, altså én dag (sammen med to andre). Men merk at noen er satt opp begge dager. Dette gjelder Gutter 91 + noen enkeltpersoner.

UTSTYR
  • Fløyte og dommervest hentes av førstemann om morgenen i sekretariatet i Vaulenhuset (Vaulenbanen) eller kiosken på Hinna (Hinnabanene). 
Én ting som du må gjøre NÅ: vi trenger bekreftelse på e-mail (vaarcup@vaulen-il.no) SNAREST om at du er klar for jobben. Eventuelle endringer / byttinger må vi også ha melding om, men det kan du gi melding om senere.

Ta kontakt med undertegnede hvis du lurer på noe.

Sportslig hilsen,

Bernt Svihus
Turneringsleder
Vaulen Vårcup