MENY
NYHETER
A-LAGET
ANDRE LAG
INTERAKTIVT
ARKIV
GJESTEBOK
E-POST

Mild straff
(10.12.10) Kretsen ga Klepp en bot på 15 000 kroner og seks minuspoeng for neste sesong etter Vaulens anke.
Før Vaulen leverte inn protest hadde kretsen satt straffen til 4000 kroner.
Med tanke på at det samme styret sendte Nord nord og ned for å ikke stille lag i en kamp, er det rart at Klepp slipper unna såpass billig med å stille ulovlig lag halve sesongen.
RASER: Endre Tangen.
Vaulens trener Endre Tangen er forbannet. "Dette er helt hårreisende. Det er helt utrolig at et lag som har brukt to spillere ulovlig i 11 kamper, får lov til å fortsette i divisjonen. Dette setter et eksempel for alle andre klubber: Vær så god, bruk spillere som ikke er spillerberettiget! Alt du får er bare bot og poengtrekk," var Tangens kommentar i Aftenbladet.
Den bosniske keeperen Stefan Stanisic og den serbiske midtstopperen Zoran Stamenic hevet Klepp laget som lå rundt Vaulen på tabellen i sommer. "Jeg er sikker på at vi også kunne holdt plassen med to ekstra spillere av det kaliberet."
På Klepp synes dem straffen er veldig streng og dem vurderer å anke innen den kommende uken.
Her er pressemeldingen fra kretsen:
SPILLEBERETTIGELSE
Sak 104/10 Klepp IL s bruk av ikke spilleberettigede spillere
Kretsstyret  fattet torsdag 9. desember  vedtak i saken. Styret ser svært alvorlig på at klubber benytter seg av spillere som ikke er spilleberettigede.
Klepp IL har fått, en etter styret i RFK s oppfatning  rimelig  straff. Straffen er utferdighet med utgangspunkt i Sanksjonsreglementet § 3-1. Klepp IL har anledning til å anke styrets avgjørelse
i henhold til § 6 - 3, kapittel 6.
Kretsstyret må forholde seg til idrettes lover, regelverk og tidligere praksis.
Kretsstyret kan bare forholde seg  til klubbenes valgte styrer. Hvis klubbenes valgte organer mener at gjeldende lover og reglementer ikke er tilfredsstillende oppfordres de til å bruke idrettens egne organer for å forsøke å forandre regelverket dersom klubben ønsker slike endringer.
To klubber har i saken vært sentrale aktører, nemlig  Vaulen IL og Klepp IL. Styret ønsker å berømme begge klubbene for å ha opptrådt ryddig og saklig i forhold til Rogaland Fotballkrets i og under saksbehandlingen.
Det har vært mange ytringer og  påstander  knyttet til denne saken i media.  Ikke alle ytringene  i lokale media og sosiale media, den seneste tiden, bidrar ifølge kretsstyrets oppfatning  til å  belyse realistiske  sanksjonsmuligheter nedfelt i fotballens regelverk.
Enkelte klubbmiljøer peker mot Rogaland Fotballkrets når det gjelder hvem som har ansvaret for å overvåke spilleberettigelse.
Rogaland Fotballkrets gjennomfører varslede kontroller av spilleberettigelse. Det  er etter styret i Rogaland Fotballkrets sin vurdering, klubbene som har det fulle ansvar for at kun spilleberettigede spillere deltar i kampene. Denne oppfatning vises blant annet i uttalelser  gitt fra NFF s ankeutvalg, i ankesak 18/2010; hvor IK Start var den anmeldte part i en sak om manglende  spilleberettigelse.
NFF s lov og reglement for 2010 slår  fast at det  er klubbene  som har ansvaret  for at gjeldende lovverk følges.
Stavanger, 10. desember 2010
Rogaland Fotballkrets
Styret