MENY
NYHETER
A-LAGET
ANDRE LAG
INTERAKTIVT
ARKIV
GJESTEBOK
E-POST

Kommunen om vintervedlikehold
(09.01.11) Vi har fått tak i et brev som rådgiveren i kommunens idretssavdeling, Maren Skadsem, sendte ut til klubbene med kunstgrasbaner like før helgen.
Notat

Til: Kommunalstyret for Miljø og utbygging
Fra: Direktør BMU
Kopi til:
Dato: 07.01.11

Rydding av snø og is på kunstgrasbaner i Stavanger vinteren 2010/11.

Generelt

Stavanger kommune har 20 kunstgrasbaner til bruk for idretten til trening og kamp.

Stavanger kommune ønsker i utgangspunktet ikke å ha vintervedlikehold på sine baner da dette reduserer banens levetid. En leverandør av kunstgras (Bresco AS) har sagt at vintervedlikeholdet på en bane gjennom en vinter tilsvarer omtrent 1000 timer bruk på banen. Det vil si nesten et års bruk på banen. En bane med vintervedlikehold gjennom hele sin levetid får redusert levetiden sin med to-fire år.

I tillegg vil vintervedlikehold på flere baner påføre Stavanger kommune økte kostnader. Dette har vært lagt til grunn for kommunens håndtering over mange år. Lengden på fjorårets vinter førte likevel til at en åpnet for å drive vintervedlikehold på kunstgrasbaner. Stavanger kommune har imidlertid ikke funnet anledning til å prioritere økt ressurser til dette formålet inneværende år. Det ble presisert i møte i kommunalstyret for miljø og utbygging at klubbene selv har anledning til å bestille maskinell rydding av banene av Stavanger natur- og idrettsservice KF.

Status på utstyr som NIS disponerer

NIS har følgende utstyr per dato til bruk for rydding av kunstgrasbaner:

2 stk traktorer John Deere 3720
1 stk snøskjær med gummilist (er noe defekt)
1 stk Eckolm med snøfres (er for tiden til reparasjon, men skal være klar fredag 7 januar)

NIS har bestilt et skjær som er spesiallaget for brøyting av kunstgressbaner som blir levert medio januar.   

Status så langt i vinter

Statusen per torsdag 6.januar er at NIS opplyser at de aller fleste av disse banene er grønne og kan tas i bruk. NIS er rundt på alle banene i dag 6.januar og salter litt på de banene der ligg snø og is. Med den temperaturen vi har denne dagen med rundt 0 grader kan litt salt på de banene som har behov for det være det som skal til for å få alle banene is og snøfri raskt. Kommunen vil evaluere bruken av salt etter årets sesong.

Statusen over de ulike banene per 7.januar.
BANE TILSTAND MERKNADER
Buøy Ok til kamp
Hundvåg Ok til kamp
Stemmen Ok til kamp
Lille Midjord (nye Ok til kamp
Store Midjord Delvis is, områder kan brukes til trening Er saltet
Vestbanen Delvis is, områder kan brukes til trening Er saltet
Lille vestbane (nye) Ok til kamp
SIF banen Ok til kamp Er saltet
Jarlabanen Delvis is, områder kan brukes til trening Er saltet
Vaulenbanen Mye is, ¼ av banen kan brukes Er saltet
Hinnabanen Ok til kamp
Lille Hinna Mye is Dreneringsproblemer
ISS Ok til kamp
Madla Mye is Dreneringsproblemer
Kvernevik Ok til trening Er saltet
Vardeneset Ok til trening Er saltet
Revheim Ok til trening Blir saltet
Knudamyrå Mye is Er saltet ½ banen
Lassa stor Mye is Er saltet
Lassa liten Mye is Er saltet
  
Informasjon til klubbene fra kommunen før nyttår

Kommunen v/idrettsavdelingen skulle informere klubbene om hva som ble drøftet og vedtatt i møte i KMU den 30.november 2010. Det ble m.a. vedtatt at klubbene kunne bestille maskinell rydding av sine kunstgrasbaner frå NIS mot og betale det selv.

Informasjon om vedtaket kom ikke ut til klubbene før rett over nyttår på grunn av mangelfull kommunikasjon internt i kommunen. Noen klubber fikk melding etter å ha kontaktet idrettsavdelingen direkte.

Det må imidlertid understrekes at ingen klubber er gitt anledning til å drive denne type vedlikeholdsoppgaver på kommunale baner uten at dette er særskilt avtalt med kommunen.

Hva klubbene gjorde selv på banene før 3 januar

Kommunen har hatt en gjennomgang av hva klubbene har gjort de siste dagene før 3.januar på kunstgrasbanene. Det er kritikkverdig av klubbene som har tatt seg til rette på banene og ryddet på egen hånd uten å være i kontakt med kommunen på forhånd.

Hundvåg kunstgrasbane - Hundvåg Fotball rydda banen manuelt selv uten å være i kontakt med kommunen.
Vaulen kunstgrasbane - Vaulen IL har delvis ryddet banen uten å bli ferdig.
Vestbanen kunstgras - NIS har ryddet noe av banen, men fikk maskinproblem.
Madla kunstgras - Madla IL har delvis ryddet banen uten å være i kontakt med kommunen.
Sif kunstgras - Sif Fotball vatnet banen i håp om å få vekk snøen.
Hinna kunstgras - Hinna Fotball bestilte rydding av banen frå NIS. Banen ble ryddet av NIS rett før nyttår.

Alle de andre banene i byen har fått være i fred i denne perioden snøen har ligget.

I dag 7.januar

Natt til 7.janaur har det kommet mer snø i Stavanger, rett nok bare 2-3 cm. Temperaturen var under 0 grader. Snøen som kom var tørr og er trolig ikke så vanskelig å få fjernet fra de banene som var OK den 6.januar. Snøen utgjør heller ikke noe problem i forhold til fotballtrening/kamp. De baner som var ok torsdag den 6.januar er også ok i dag den 7. januar.

Vinteren 2011-hva gjør vi videre fremover

Direktøren mener at skal vi gå til det skrittet å ha vintervedlikehold på våre kunstgrasbaner så er det svært viktig at dette gjøres av de som har kompetanse på arbeidet. Det er Natur og Idrettsservice (NIS) som har denne kompetansen og som har ansvaret for å gjøre denne jobben for kommunen.

Kommunen opprettholder sitt tidligere vedtak om ikke å bekoste rydding av is og snø, dersom dette skal gjøres så må klubbene selv dekke utgiftene, jf. vedtak 30.november i KMU.

Direktøren åpner for å gå et skritt videre og foreslår at klubbene kan iverksette manuell rydding av sine baner med den klare forutsetning at NIS sine folk har ansvaret for tilsyn med denne manuelle ryddingen. Dette gjelder både med hensyn til hvordan de gjør arbeidet, men også med hva utstyr de bruker til arbeidet. Det må lages en brukermanual for det arbeidet som klubbene utfører. Klubbene må selv ta kostnaden med å ha NIS som kontrollør av det arbeidet som blir gjennomført manuelt på banene.

NIS skal ha dette tilsynet og kontrollen med den maskinelle og manuelle ryddingen av alle kunstgrasbaner for å forhindre skader på banedekke.
Vi har erfaringer for at deler av ødelagte baner på grunn av vintervedlikehold fra Bergen kommune koster 200-300.000 kroner.

Hvilket utstyr som kan brukes av klubbene til manuell rydding av banene må avklares av BMU i samarbeid med NIS. Slik direktøren ser det nå så vil skuffer av type plast være egnet til denne bruk samt ulike typer koster som kan være effektiv på tørr snø. Etter avklaring om hvilke utstyr som kan brukes kan klubbene bestille tilsyn direkte fra NIS.