MENY
NYHETER
A-LAGET
ANDRE LAG
INTERAKTIVT
ARKIV
GJESTEBOK
E-POST

Detaljer om nye 3. divisjon
(08.03.10) Som kjent ble forslaget om halvering av 3. divisjon godkjent på tinget. Vaulen må være blant topp seks for å være sikret fortsatt spill i divisjonen, men det kan bli flere plasser ledige.
3. divisjon vil fra 2011 bestå av 12 nasjonale avdelinger. I Nord-Norge har man to avdelinger á 12 lag, i Sør-Norge har man 10 avdelinger á 14 lag.
Forbundsstyret vil fastsette sammensetningen av avdelingene før hver sesong.
Det nye forslaget gir fordeler ved at avdelingsvinnerne rykker direkte opp, dermed har seriesystemets trangeste nåløye utvidet seg. Ellers blir det et klarere bilde av hvem som rykker ned, nå vil de tre dårligste lagene rykke ned uansett geografisk tilhørighet på nedrykkslagene fra 2. divisjon.

2010 vil altså bli en overgangssesong. I Sør-Norge har man 140 plasser på 10 avdelinger.

  • Nr 12, 13 og 14 i de 4 avdelingene i 2. divisjon som tilhører Sør-Norge. Maks 12 lag.
  • 10 avdelingsvinnere som ikke rykker opp. Til sammen 10 lag.
  • Lag nr 2-6 i 20 avdelinger. Til sammen 100 lag.
  • 18 vinnere fra 4. divisjon. Tilsammen 18 lag. Herav to fra Rogaland.
  • Lag på plass nr 7 i samme antall som det rykker ned Nord-norske lag fra 2. divisjon.
Dersom 2. divisjonslagenes andrelag ikke kan delta i 3. divisjon, og Tippeligalagenes tredjelag ikke kan delta i 3. divisjon, blir disse lagenes plass i Sør-Norge erstattet av de beste syverne som ikke er kvalifisert, og deretter evt. de beste 8’erne, osv.