MENY
NYHETER
A-LAGET
ANDRE LAG
INTERAKTIVT
ARKIV
GJESTEBOK
E-POST

Årsmøte
(06.02.05) Årsmøtet avholdes torsdag 10. februar 2005, klokken 19:00 i Klubbuset.
Et av punktene på agendaen vil være valg av nytt styre i klubben.
Forøvrig kolliderer årsmøtet med a-kampen mot Staal, slik at ikke alle fra seniorgruppen kan komme.

Saksliste:
01. Valg av møteleder
02. Valg av referent + skrive under protokoll
03. Styrets beretning.
04. Regnskap m/revisorberetning
05. Budsjett
06. Sportslig plan
07. Innkomne forslag
08. Valg av leder, nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomite, revisor
09. Eventuelt
10. Utmerkelser