MENY
NYHETER
A-LAGET
ANDRE LAG
INTERAKTIVT
ARKIV
GJESTEBOK
E-POST

Årsmøtet i Vaulen IL - kandidater til verv i styret?
(05.01.05) Årsmøtet i Vaulen IL er planlagt til 10. februar 2005.
Et av punktene på agendaen vil være valg av nytt styre i klubben.
Det er viktig for klubbens bredde at styret er aktivt og har en god blanding av nye og "gamle" medlemmer. Noen i dagens styre har nå sittet i en årrekke og ønsker av den grunn avløsning.
Trenere og oppmenn er de som kjenner sine lag best - både spillere og foresatte. Her er det sikkert mange gode kandidater?
Vi ber derfor deg om forslag til kandidater til styret i Vaulen IL for 2005.
Vi kontakter alle kandidater, slik at du kan foreslå alle du måtte ønske, men vi påtar oss oppgaven med å sjekke at de er villige til å påta seg et verv. Dine forslag sender du til valgkomiteen : 
Bernt Svihus, mob 95704299
Tor Kartevold, mob 95215592 eller
Eirik Sunde, mob 90202401.
Ja, helst idag, men senest 21.01.2005.
Vi vil også samtidig benytte anledningen til å takke alle og enhver for arbeidet som er nedlagt til beste for spillere, klubb og derav også lokalmiljøet. Vi ønsker deg og dine et godt nytt Vaulen år.
Med hilsen
Valgkomiteen