MENY
NYHETER
A-LAGET
ANDRE LAG
INTERAKTIVT
ARKIV
GJESTEBOK
E-POST


Miljøtiltak på Vaulenbanen
(04.02.24) Fortiden er det anleggsarbeid på Vaulenbanen. Det er Stavanger kommune som gjennomfører miljøtiltak på alle eldre kunstgressbaner i Stavanger og nå er det Vaulens tur.

Målet er å unngå at granulat havner utenfor banen og det har blitt lagt ned rister og satt opp børster ved utgangene, kantstein er lagt rundt hele banen som fysiske barrierer, det har også blitt installert granulatfilter i kummene rundt banen.

I forbindelse med arbeidet vil også nettingen rundt hele banen bli skiftet ut.

Vaulenbanen ble omgjort fra grus til kunstgress i 2007. I 2017 ble det lagt om og man fikk en tiårs garanti. Det er derfor nærliggende å tro at det vil komme et nytt skifte innen tre år og at det denne gang blir en organisk type granulat.

Rapporter sier at 30 prosent av det norske mikroplastutslippet i Norge er fra kunstgressbaner.