MENY
NYHETER
A-LAGET
ANDRE LAG
INTERAKTIVT
ARKIV
GJESTEBOK
E-POST

Julekalender - luke 2
(02.12.07) Årets kalender vil ta for seg høydepunkter fra Vaulen Beachboys i perioden 2003-2004.
Takk til Eirik Sunde og Jarle Eike for utvelgelse av høydepunkter.
Vaulenbanen er åpnet
Våren 2003 skrev vi om Vaulenbanen som oppgraderte grusdekket på banen og fikk montert opp lysmaster. Det er kjekt å se dette i et historisk perspektiv, som kjent ble nytt klubbhus oppført like etter og åpnet 17. april 2004. Ny kunstgressbane ble bygget foran 2007-sesongen og åpnet 13. mars 2007.
Tilbake til nyåpningen av Vaulenbanen i 2003, dette skrev vi da. "Klokken 16.30 på mandag 10. mars tok Vaulen sine smågutter avspark på den nye Vaulenbanen. Klubbens nye lekegrind stod akkurat ferdig til Vaulen Vårcup start etter stor innsats fra klubb og kommune. Vår fotograf Eirik Sunde var ute og foreviget begivenheten."
Her er vår dokumentering av ombyggingen av Vaulenbanen fra 2002 til 2003.
Slik så Vaulenbanen ut en årrekke, dette bildet ble tatt 5. mai 2002. Legg merke til den grønne brakkevognen til høyre som var base for Vaulenbanen, litt andre forhold enn på Vaulenbanen i dag.
Dette bildet er tatt 9. november 2002. Arbeidet er så vidt i gang. Målene er fjernet da banen skal flyttes mot nord. Lysmaster er kjøpt inn slik at det vil være mulig å trene på banen året rundt. Flere trær og busker har blitt rensket vekk på nordsiden, mens den gamle gitterveggen mot naboene i sør er borte.
De seks lysmastene kom i byggesett. Stålet var fraktet med båt fra Ørsta Stålindustri til Tananger, hvor det ble kjørt til Vaulenbanen.
Skog måtte fjernes for å flytte banen nordover. "Om noen måneder vil se oransjetrøyer surfe ned på flanken, der hvor det i dag står igjen stubber og mose," skrev vi på Beachboyssiden i november 2002.
Her ser nesten Vaulenbanen ut som et goldt månelandskap. Bildet ble tatt 12. desember 2002. Det var mye frost og arbeidet lå bokstavlig talt på is noen uker. Allikevel så kunne prosjektledelsen den gang berolige oss om at banen ville være klar til Vaulen Vårcup.
Vi har kommet til 16. februar 2003 når vi tok dette bildet.
I styrets årsmeldingen datert 10. februar 2003 het det følgende. "Styret har hatt som målsetning å få igangsatt arbeidet med Vaulenbanen, samt å få lys og garderober på banen. I bystyrets budsjettmøte i 2001 ble opprustning av Vaulenbanen samt garderobeanlegg vedtatt av det styrende flertall i byen. I etterkant viste det seg at kommunens økonomiske anslag var for lavt for å få med alle elementer. Vaulen IL har derfor arbeidet aktivt for å få til ekstrabevilgning slik at kommunen kunne finansiere banen og garderobedelen. Klubbhuset må finansieres av klubben. Arbeidet med Vaulenbanen er igangsatt og ekstrabevilgning til prosjektet er vedtatt av flertallet i bystyret. Vaulenbanen vil stå ferdig innen 11.03.2003 og deretter igangsettes arbeidet med garderober og klubbhus. Styret er meget tilfreds med at denne saken nå endelig ser ut til å få en lykkelig ende."
En vegg mot støy og ball er satt opp for nabovern. Lysmastene har som vi ser også blitt satt opp. Nå ligger andre utfordringer i kø - som igangsetting av nytt klubbhus på toppen av et garderobeanlegg. "Dette vil være en stor økonomisk kostnad for klubben som krever innsats for å redusere kostnader til klubbens drift og øke inntekter," ble det sagt fra klubben.
23. februar 2003: Man har startet å legge ut lag med grus, men frosten har gjort arbeidet vanskelig.

For å få til den rette konsistensen på grusen trengs det store maskiner.
Den harde Vårcup-kjernen i møte før oppstart 10. mars 2003.
Avspark Hinna - Vaulen på "Nye Vaulenbanen" 10. mars 2003.
Mange Vaulen-kjenninger var tilstede på den store dagen.
...og praten satt løst.
Frode Lima og Vegard Ravndal tenner lyset.
...og så ble det lys.
Turneringsleder Sissel Ordaz var fornøyd. "Mandag tok vi også i bruk den nye Vaulenbanen, som er blitt gjort større og fått nytt banedekke," sa Ordaz til Aftenbladet. 
Stemningsbilde fra småguttekampen mellom Hinna 2 og Vaulen 1 som åpnet Vaulen Vårcup 2003.
...kribler det ikke i føttene? Vaulen vant kampen 2-0.
Med flomlys har Vaulenbanen blitt en helårsbane, neste skritt er garderober og klubbhus. Klubben har rundt 1,3 millioner kroner på bok. Man skal selv bygge den øverste delen av klubbhuset, mens kommunen finansierer grunnmuren og nederste del med garderobene.
Luke 1: Romjulsturnering