MENY
NYHETER
A-LAGET
ANDRE LAG
INTERAKTIVT
ARKIV
GJESTEBOK
E-POST

Lederskifte i Vaulen
(01.02.06) Tor Erik Hadland er ny leder i Vaulen, det ble klart på tirsdagens årsmøte. Han tar over for Petter Bjørheim som etter fem år som formann ikke ønsket gjenvalg.
TAR OVER STAFETTPINNEN: Tor Erik Hadland.
Forbedring av banesituasjonen og alternative inntektskilder, var noe av det Hadland vil fokusere mest på. Jeg har mange av de samme mål og tanker som Petter, sa Tor Erik i sin tiltredelsestale.
Petter sa takk for seg etter 5 år som leder og totalt 8 år i styret. Han gir seg ikke helt da han går inn som varamann. Sammen med styret kunne han fremlegge et regnskap som viste et pent overskudd på kr. 211.361
Petter tok et oppgjør med det han kalte ”barnehagegenerasjonen”, og den økende tendensen fra foreldre til å bruke klubben som oppbevaring for ungene. Svært få av disse som er klar over det meste gjøres på frivillig basis, og at kun 3% av Vaulens inntekter er offentlig støtte. Han var opptatt av at man fokuserte mer på ”Klubben (og ikke bare laget) i Vårt Hjerte”. Han håpet at medlemmene støttet opp og var lojale overfor sponsorene våre. Petter mente også at vi hadde masse ubrukte menneskelige ressurser i bydelen, med hjertet i Vaulen, som man kunne utnytte bedre. Han hadde ellers stor tro på det nye styret, og i det hele tatt Vaulen IL’s fremtid.
Vaulens nye styre
Nestleder Svein Arild Skåland - Inntekt - Sponsor
Styremedlem Frode Lima - Sportslig leder
Styremedlem Tove Bjelland Mathiassen - Økonomi
Styremedlem Bernt Svihus - Vaulen Vårcup
Styremedlem Stig M. Børresen – Klubbhus – Materiell
Styremedlem Knut Nordbotn – Lotteri – Handel
Varamann – Petter Bjørheim
Valgkomite – Egil Christensen – Petter Bjørheim – Lars Bjerkelund
NØKKELOVERREKKELSE: Avtroppende leder Petter Bjørheim overleverer nøkkelen til den nye lederen i klubben, Tor Erik Hadland.
SPORTSLIG LEDER: Frode Lima fortalte om Sportslig Utvalgs arbeid, og planene for 2006 – sesongen.